Kategori: ISO

  • ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 = SANT

      I løpet av de siste årene har nye krav til lønnsomhet, kundefokus og forutsigbarhet strømmet mot oss. Myndighetene har fulgt opp med lover, regler og retningslinjer. Og standarder. Resultatet er blitt et spekter av styringssystemer. Kvalitetssikring. Miljøstyring. Arbeidsmiljø. Personsikkerhet. Kanskje det er på tide å koordinere disse? ISO 9001: kvalitetsstyring; ISO 14001: miljøstyring; OHSAS18001:…

  • ISO gjennomfører sitt andre kvantesprang

      Etter å ha svelget tradisjonell organisasjonsledelse gjennomfører ISO i disse dager sittandre kvantesprang. Denne gangen ved å plagiere metoder og teknikker som foreløpighar vært forbeholdt internasjonale totalkvalitetsmodeller. Har de siste årenes suksessendret ISO fra en teknisk standardiseringsorganisasjon til en kommersiell kvalitetspromotor?Og hvis «ja», hvordan kan vi utnytte dette? Les om  ISO gjennomfører sitt andre kvantesprang…