Deming Scandinavia

 

 

Deming Scandinavia represents W. Edwards Institute in Scandinavia – Management, Quality Management, and Managing Quality.

 

Deming Scandinavia representerer W. Edwards Deming Institute i Skandinavia – Ledelse, Kvalitetsledelse, og Kvalitetsstyring.

 

Vår kompetanse gjengis i noen artikler, jfr. ARTIKLER.