Mindblown: a blog about philosophy.

 • EFQM 2012 i Brüssel

    Etter tre år med nedadgående deltagelse opplevde den europeiske kvalitetsorganisasjonen, EFQM, endelig oppgang. Og dette til tross for den internasjonale økonomiske krisen. Hva kan dette komme av? Noen høydepunkter fra årets lederforum i Brüssel antyder noen årsaker til at EFQM igjen er i medvind. Les EFQM 2012  (pdf)

 • ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 = SANT

    I løpet av de siste årene har nye krav til lønnsomhet, kundefokus og forutsigbarhet strømmet mot oss. Myndighetene har fulgt opp med lover, regler og retningslinjer. Og standarder. Resultatet er blitt et spekter av styringssystemer. Kvalitetssikring. Miljøstyring. Arbeidsmiljø. Personsikkerhet. Kanskje det er på tide å koordinere disse? ISO 9001: kvalitetsstyring; ISO 14001: miljøstyring; OHSAS18001:…

 • Den nasjonale styredagen 2002

    Styret er ikke lenger en støvete gjeng avbildet i årsrapporten. Styret fremstår nå på forsiden av landets aviser, med krav om å levere. Om å nå stadig bedre resultater, om å argumentere, om å engasjere. Ikke bare i forhold til eierne, til selskapet og dets ansatte, men også i forhold til omverdenen, og til…

 • Little Boxes – den nye pedagogiske lærerutdanningen

    Little Boxes – del 1 (før korrektur) For et par år siden falt vi i tanker. Hvordan kan det ha seg at lille Norge i mange sammenhenger er blant verdens fremste land? Hvordan kan det ha seg at professorer fra Saudi-Arabia anser Norge blant verdens tre mest beundringsverdige? Hvordan kan det ha seg at…

 • John Stuart Mill

    Tenkte Tanker: John Stuart Mill. Les om John Stuart Mill her (pdf).  

 • St. Thomas Aquinas

    Tenkte tanker: St. Thomas Aquinas – filosof, st. Les om St. Thomas Aquinas her (pdf).  

 • Team annonse

    Team er ikke team. Det er vanskelig å vurdere om en er eller har vært medlem av et team, før en har opplevd de ulike muligheter og fallgruver. En gang solgte vi vår kompetanse (teamannonse). Nå deler vi den ut. Fysisk, og – etter hvert – elektronisk (her). Den beste belønning vi kan ha, er…

 • Logistikk&Ledelse – annonse

    Logistikk&Ledelse – annonse  

 • EFQM 2008 i Paris

    I oktober 2008 arrangerte European Foundation for Quality Management (EFQM) for tjuende gang sitt årlige lederforum. Etter elleve år kom vi tilbake til Paris. Denne gang overvar vi sammen med 600 ledere overleveringen av ti priser til fem organisasjoner under galleripyramidene i Musée du Louvre. Det faglige innholdet på forumet inneholdt en hel del…

 • W. Edwards Deming

    Tenkte tanker: W. Edwards Deming – kvalitetsguru, statistiker, lederrådgiver. Les om W. Edwards Deming her (pdf)  

Har du noen anbefalinger til blokker?