Mindblown: a blog about philosophy.

 • Arne Næss

    Tenkte tanker: Arne Næss (Arne Nass, Arne Naess) – filosof, miljøforkjemper, menneske. Les om Arne Næss her (pdf).  

 • Dagfinn Follesdal

    Tenkte tanker: Dagfinn Føllesdal (Dagfinn Follesdal) – filosof og menneske. Les om Dagfinn Føllesdal her (pdf).  

 • Donald Davidson

    Tenkte tanker: Donald Davidson – filosof. Les om Donald Davidson her (pdf).  

 • Ludwig Wittgenstein

    Tenkte tanker: Ludwig Wittgenstein – filosof. Les om Ludwig Wittgenstein her (pdf).  

 • Ledelsesmetoder – utbredelse og trend – del 2

    Ledelsesskoler, konsulentselskap og kvalitetsorganisasjoner har alle bidratt aktivt til det brede spekter av strategier og arbeidmetoder som vi nå har tilgjengelig. Markedsundersøkelsene til Financial Times og Bain&Company er utgangspunktet for vår presentasjon av noen konkrete metoder, og for de allmenngyldige konklusjonene vi trekker.  Les Ledelsesmetoder – utbredelse og trend – del 2 (pdf)    

 • Ledelsesmetoder – utbredelse og trend – del 1

    Noen mener at en helhetlig organisasjonsledelse ikke kan splittes opp i deler. Andre gjennomfører en todeling, f.eks. i strategisk ledelse og personalledelse, i resultatledelse og prosessledelse, eller i økonomisk ledelse og kvalitetsledelse. Uansett, for å nå sine mål må all ledelse benytte seg av et antall metoder og verktøy. La oss se nærmere på…

 • Kvalitet eller konkurranse?

    Kvalitet bidrar til bedre produkter, til mer tilfredse kunder, mer motiverte medarbeidere, og bedre lønnsomhet. Konkurranse innebærer rivalisering, kriging om kundene, tautrekking om de beste medarbeiderne, en kamp for å slå konkurrentene. Kvalitet og konkurranse synes å være motsetninger. Men stemmer dette med virkeligheten? Les Kvalitet eller Konkurranse? (pdf)    

 • De avanserte team – del 2

    Mens første del påminnet oss om utviklingen frem til tradisjonelle og Ekte team, krysser vi her en uutforsket grense og presenterer to mer ytterliggående team. Dette som et bidrag til å mestre å slutte mens leken er god, og følgelig til å tørre å satse dristigere og tøye strikken helt frem til denne avsides…

 • De avanserte team – del 1

    Dette er den mest oppsiktsvekkende og kontroversielle artikkelen som noensinne er skrevet om team. For bedre å forstå hva team er beskriver vi nemlig her hvordan det ser ut når vi har utviklet oss forbi et virkelig team. Dette kan bidra til at vi mestrer å slutte mens leken er god, og følgelig til…

 • Ledelse 2050 – del 2

    Mennesket og endringer. Kvalitetsledelsens bidrag til forretningsledelse omfatter et paradigmeskifte fra et krav om lokale, hurtige resultater til helhetlige og langsiktige prosessforbedringer, fra kundene som ABC-markeder til kundene som individuelle partnere, fra medarbeiderne som ansatte hender til medarbeiderne som likeverdige hoder. Menneskeforståelse – og selvinnsikt – er sentralt  Les Ledelse 2050 – del 2 (pdf)  

Har du noen anbefalinger til blokker?