Kvalitetsrevolusjonen har provosert frem et nytt ledelsesparadigme. De ledelsesteoretikerne som påstår at vi lever i et kaos, der endringenes vinder blåser i et stadig mer avskrekkende tempo og der det er opp til våkne ledere å til enhver tid hente inn de metodene og teknikkene som han eller hun føler passer best, tar feil. Vi påstår at morgendagens globale ledelsesform er tilgjengelig allerede i dag.

 Les Ledelse 2050 – del 1 (pdf)

 

 

Gode ledere er født gode ledere, sier noen. Det at god ledelse ligger i genene er en myte, sier andre. Disse siste omfatter de som håper at god ledelse kan læres, dvs. ledere som ikke alltid opplever suksess, samt institusjoner og personer som tjener til livets opphold med å utvikle dårlige ledere til bedre ledere. La oss sette scenen for en debatt om «den gode leder».

Les Den gode leder (pdf)

 

 

Kvalitetsrevolusjonen vokste frem i gjødselen etter første og andre verdenskrig. Ikke minst etter den andre var det et stort behov for produkter. Verden skulle bygges opp igjen. Snart økte behovene ytterligere. Masseproduksjon ble normen. Etter hvert utviklet den vestlige verden seg videre. En stadig høyere levestandard ble målet. En stadig smartere produksjon ble løsningen.

Les Kvalitetsrevolusjonen er over! (pdf).

 

 

Kvalitetsrevolusjonen gav noen frukter. Team er en av disse.

Få ting har et større potensial enn team. Få ting er mer misforstått enn team.

 Les Nedfallsfrukten team her (pdf).

 

 

Etter å ha svelget tradisjonell organisasjonsledelse gjennomfører ISO i disse dager sitt
andre kvantesprang. Denne gangen ved å plagiere metoder og teknikker som foreløpig
har vært forbeholdt internasjonale totalkvalitetsmodeller. Har de siste årenes suksess
endret ISO fra en teknisk standardiseringsorganisasjon til en kommersiell kvalitetspromotor?
Og hvis «ja», hvordan kan vi utnytte dette?

Les om  ISO gjennomfører sitt andre kvantesprang her (PDF).