SYS gruppen as

 

 

SYS GRUPPEN AS er et kompetansesenter innen lederrådgivning og kvalitetsrådgivning

med et dusin assosierte medarbeidere. Gruppen er eiet av private eiere (38%), Deming

Scandinavia (40%) og medarbeidere (22%).

 

SYS GRUPPEN startet opp i 1987, og ble samlet i aksjeselskapet SYS GRUPPEN AS

i 1992, med avdelinger i Oslo og (siden 1996) i Strömstad.

 

SYS GRUPPEN har erfaring fra service- og tjenestenæringer, først og fremst fra

Skandinavisk næringsliv og offentlig forvaltning, og samarbeider med nasjonale og

internasjonale fagmiljøer, blant annet som aktivt medlem av og representant for

European Foundation for Quality Management (EFQM), W. Edwards Deming Institute

(WEDI), British Standards Institution (BSI), Licensing Executives Society (LES),

TQM International, samt nasjonale og internasjonale kvalitets- og sertifiserings-

organisasjoner.

 

Vår kompetanse gjengis i noen artikler, jfr. ARTIKLER.