Arkiv for april 2011

 

Logistikk&Ledelse – annonse

 

 

I oktober 2008 arrangerte European Foundation for Quality Management

(EFQM) for tjuende gang sitt årlige lederforum. Etter elleve år kom vi tilbake til Paris.

Denne gang overvar vi sammen med 600 ledere overleveringen av ti priser til fem

organisasjoner under galleripyramidene i Musée du Louvre. Det faglige innholdet

på forumet inneholdt en hel del nytt.

Les EFQM 2008 i Paris (pdf)

 

 

Tenkte tanker: W. Edwards Deming – kvalitetsguru, statistiker, lederrådgiver.

Les om W. Edwards Deming her (pdf)

 

 

Tenkte tanker: Arne Næss (Arne Nass, Arne Naess) – filosof, miljøforkjemper, menneske.

Les om Arne Næss her (pdf).

 

 

Tenkte tanker: Dagfinn Føllesdal (Dagfinn Follesdal) – filosof og menneske.

Les om Dagfinn Føllesdal her (pdf).

 

 

Tenkte tanker: Donald Davidson – filosof.

Les om Donald Davidson her (pdf).

 

 

Tenkte tanker: Ludwig Wittgenstein – filosof.

Les om Ludwig Wittgenstein her (pdf).

 

 

Ledelsesskoler, konsulentselskap og kvalitetsorganisasjoner har alle bidratt aktivt til det brede spekter av strategier og arbeidmetoder som vi nå har tilgjengelig. Markedsundersøkelsene til Financial Times og Bain&Company er utgangspunktet for vår presentasjon av noen konkrete metoder, og for de allmenngyldige konklusjonene vi trekker.

 Les Ledelsesmetoder – utbredelse og trend – del 2 (pdf)

 

 

 

Noen mener at en helhetlig organisasjonsledelse ikke kan splittes opp i deler. Andre gjennomfører en todeling, f.eks. i strategisk ledelse og personalledelse, i resultatledelse og prosessledelse, eller i økonomisk ledelse og kvalitetsledelse. Uansett, for å nå sine mål må all ledelse benytte seg av et antall metoder og verktøy. La oss se nærmere på noen av disse.

 Les Ledelsesmetoder – utbredelse og trend – del 1 (pdf)

 

 

Kvalitet bidrar til bedre produkter, til mer tilfredse kunder, mer motiverte medarbeidere, og bedre lønnsomhet. Konkurranse innebærer rivalisering, kriging om kundene, tautrekking om de beste medarbeiderne, en kamp for å slå konkurrentene. Kvalitet og konkurranse synes å være motsetninger. Men stemmer dette med virkeligheten?

Les Kvalitet eller Konkurranse? (pdf)