Arkiv for april 2011

 

Mens første del påminnet oss om utviklingen frem til tradisjonelle og Ekte team, krysser vi her en uutforsket grense og presenterer to mer ytterliggående team. Dette som et bidrag til å mestre å slutte mens leken er god, og følgelig til å tørre å satse dristigere og tøye strikken helt frem til denne avsides grense.

 Les De avanserte team – del 2 her (pdf).

 

 

Dette er den mest oppsiktsvekkende og kontroversielle artikkelen som noensinne er skrevet om team. For bedre å forstå hva team er beskriver vi nemlig her hvordan det ser ut når vi har utviklet oss forbi et virkelig team. Dette kan bidra til at vi mestrer å slutte mens leken er god, og følgelig til at vi tør satse dristigere.

Les De avanserte team – del 1 her (pdf).

 

 

Mennesket og endringer.

Kvalitetsledelsens bidrag til forretningsledelse omfatter et paradigmeskifte fra et krav om lokale, hurtige resultater til helhetlige og langsiktige prosessforbedringer, fra kundene som ABC-markeder til kundene som individuelle partnere, fra medarbeiderne som ansatte hender til medarbeiderne som likeverdige hoder. Menneskeforståelse – og selvinnsikt – er sentralt

 Les Ledelse 2050 – del 2 (pdf)

 

 

Kvalitetsrevolusjonen har provosert frem et nytt ledelsesparadigme. De ledelsesteoretikerne som påstår at vi lever i et kaos, der endringenes vinder blåser i et stadig mer avskrekkende tempo og der det er opp til våkne ledere å til enhver tid hente inn de metodene og teknikkene som han eller hun føler passer best, tar feil. Vi påstår at morgendagens globale ledelsesform er tilgjengelig allerede i dag.

 Les Ledelse 2050 – del 1 (pdf)

 

 

Gode ledere er født gode ledere, sier noen. Det at god ledelse ligger i genene er en myte, sier andre. Disse siste omfatter de som håper at god ledelse kan læres, dvs. ledere som ikke alltid opplever suksess, samt institusjoner og personer som tjener til livets opphold med å utvikle dårlige ledere til bedre ledere. La oss sette scenen for en debatt om «den gode leder».

Les Den gode leder (pdf)

 

 

Kvalitetsrevolusjonen vokste frem i gjødselen etter første og andre verdenskrig. Ikke minst etter den andre var det et stort behov for produkter. Verden skulle bygges opp igjen. Snart økte behovene ytterligere. Masseproduksjon ble normen. Etter hvert utviklet den vestlige verden seg videre. En stadig høyere levestandard ble målet. En stadig smartere produksjon ble løsningen.

Les Kvalitetsrevolusjonen er over! (pdf).

 

 

Kvalitetsrevolusjonen gav noen frukter. Team er en av disse.

Få ting har et større potensial enn team. Få ting er mer misforstått enn team.

 Les Nedfallsfrukten team her (pdf).