Kvalitet

 

Etter tre år med nedadgående deltagelse opplevde den europeiske kvalitetsorganisasjonen, EFQM,

endelig oppgang. Og dette til tross for den internasjonale økonomiske krisen.

Hva kan dette komme av?

Noen høydepunkter fra årets lederforum i Brüssel antyder noen årsaker til at EFQM igjen er i medvind.

Les EFQM 2012  (pdf)

 

I oktober 2008 arrangerte European Foundation for Quality Management

(EFQM) for tjuende gang sitt årlige lederforum. Etter elleve år kom vi tilbake til Paris.

Denne gang overvar vi sammen med 600 ledere overleveringen av ti priser til fem

organisasjoner under galleripyramidene i Musée du Louvre. Det faglige innholdet

på forumet inneholdt en hel del nytt.

Les EFQM 2008 i Paris (pdf)

 

 

Kvalitet bidrar til bedre produkter, til mer tilfredse kunder, mer motiverte medarbeidere, og bedre lønnsomhet. Konkurranse innebærer rivalisering, kriging om kundene, tautrekking om de beste medarbeiderne, en kamp for å slå konkurrentene. Kvalitet og konkurranse synes å være motsetninger. Men stemmer dette med virkeligheten?

Les Kvalitet eller Konkurranse? (pdf)

 

 

 

Kvalitetsrevolusjonen vokste frem i gjødselen etter første og andre verdenskrig. Ikke minst etter den andre var det et stort behov for produkter. Verden skulle bygges opp igjen. Snart økte behovene ytterligere. Masseproduksjon ble normen. Etter hvert utviklet den vestlige verden seg videre. En stadig høyere levestandard ble målet. En stadig smartere produksjon ble løsningen.

Les Kvalitetsrevolusjonen er over! (pdf).