ISO

 

I løpet av de siste årene har nye krav til lønnsomhet, kundefokus og forutsigbarhet strømmet mot oss. Myndighetene har fulgt opp med lover, regler og retningslinjer. Og standarder. Resultatet er blitt et spekter av styringssystemer. Kvalitetssikring. Miljøstyring. Arbeidsmiljø. Personsikkerhet. Kanskje det er på tide å koordinere disse?

ISO 9001: kvalitetsstyring; ISO 14001: miljøstyring; OHSAS18001: Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS);

Les mer om ISO9001 + ISO14001+OHSAS18001 = SANT her (pdf).

 

 

 

Etter å ha svelget tradisjonell organisasjonsledelse gjennomfører ISO i disse dager sitt
andre kvantesprang. Denne gangen ved å plagiere metoder og teknikker som foreløpig
har vært forbeholdt internasjonale totalkvalitetsmodeller. Har de siste årenes suksess
endret ISO fra en teknisk standardiseringsorganisasjon til en kommersiell kvalitetspromotor?
Og hvis «ja», hvordan kan vi utnytte dette?

Les om  ISO gjennomfører sitt andre kvantesprang her (PDF).