Forfatter arkiv

 

Etter å ha svelget tradisjonell organisasjonsledelse gjennomfører ISO i disse dager sitt
andre kvantesprang. Denne gangen ved å plagiere metoder og teknikker som foreløpig
har vært forbeholdt internasjonale totalkvalitetsmodeller. Har de siste årenes suksess
endret ISO fra en teknisk standardiseringsorganisasjon til en kommersiell kvalitetspromotor?
Og hvis «ja», hvordan kan vi utnytte dette?

Les om  ISO gjennomfører sitt andre kvantesprang her (PDF).