Forfatter: sulfsby

  • ISO gjennomfører sitt andre kvantesprang

      Etter å ha svelget tradisjonell organisasjonsledelse gjennomfører ISO i disse dager sittandre kvantesprang. Denne gangen ved å plagiere metoder og teknikker som foreløpighar vært forbeholdt internasjonale totalkvalitetsmodeller. Har de siste årenes suksessendret ISO fra en teknisk standardiseringsorganisasjon til en kommersiell kvalitetspromotor?Og hvis «ja», hvordan kan vi utnytte dette? Les om  ISO gjennomfører sitt andre kvantesprang…