Måned: mai 2011

 • ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 = SANT

    I løpet av de siste årene har nye krav til lønnsomhet, kundefokus og forutsigbarhet strømmet mot oss. Myndighetene har fulgt opp med lover, regler og retningslinjer. Og standarder. Resultatet er blitt et spekter av styringssystemer. Kvalitetssikring. Miljøstyring. Arbeidsmiljø. Personsikkerhet. Kanskje det er på tide å koordinere disse? ISO 9001: kvalitetsstyring; ISO 14001: miljøstyring; OHSAS18001:…

 • Den nasjonale styredagen 2002

    Styret er ikke lenger en støvete gjeng avbildet i årsrapporten. Styret fremstår nå på forsiden av landets aviser, med krav om å levere. Om å nå stadig bedre resultater, om å argumentere, om å engasjere. Ikke bare i forhold til eierne, til selskapet og dets ansatte, men også i forhold til omverdenen, og til…

 • Little Boxes – den nye pedagogiske lærerutdanningen

    Little Boxes – del 1 (før korrektur) For et par år siden falt vi i tanker. Hvordan kan det ha seg at lille Norge i mange sammenhenger er blant verdens fremste land? Hvordan kan det ha seg at professorer fra Saudi-Arabia anser Norge blant verdens tre mest beundringsverdige? Hvordan kan det ha seg at…

 • John Stuart Mill

    Tenkte Tanker: John Stuart Mill. Les om John Stuart Mill her (pdf).  

 • St. Thomas Aquinas

    Tenkte tanker: St. Thomas Aquinas – filosof, st. Les om St. Thomas Aquinas her (pdf).  

 • Team annonse

    Team er ikke team. Det er vanskelig å vurdere om en er eller har vært medlem av et team, før en har opplevd de ulike muligheter og fallgruver. En gang solgte vi vår kompetanse (teamannonse). Nå deler vi den ut. Fysisk, og – etter hvert – elektronisk (her). Den beste belønning vi kan ha, er…