Kategori: Tenkte tanker

 • John Stuart Mill

    Tenkte Tanker: John Stuart Mill. Les om John Stuart Mill her (pdf).  

 • St. Thomas Aquinas

    Tenkte tanker: St. Thomas Aquinas – filosof, st. Les om St. Thomas Aquinas her (pdf).  

 • W. Edwards Deming

    Tenkte tanker: W. Edwards Deming – kvalitetsguru, statistiker, lederrådgiver. Les om W. Edwards Deming her (pdf)  

 • Arne Næss

    Tenkte tanker: Arne Næss (Arne Nass, Arne Naess) – filosof, miljøforkjemper, menneske. Les om Arne Næss her (pdf).  

 • Dagfinn Follesdal

    Tenkte tanker: Dagfinn Føllesdal (Dagfinn Follesdal) – filosof og menneske. Les om Dagfinn Føllesdal her (pdf).  

 • Donald Davidson

    Tenkte tanker: Donald Davidson – filosof. Les om Donald Davidson her (pdf).  

 • Ludwig Wittgenstein

    Tenkte tanker: Ludwig Wittgenstein – filosof. Les om Ludwig Wittgenstein her (pdf).